Over deze keuzehulp

De Stressincontinentie keuzehulp is ontwikkeld om vrouwen en behandelaren te ondersteunen bij het maken van een weloverwogen behandelkeuze.

Voor wie is de keuzehulp?

De Stressincontinentie keuzehulp is voor vrouwen met matige tot ernstige predominante stressincontinentie klachten. Dit betekent meerdere keren per week urineverlies (Sandvik index) bij inspanning en eventueel in mindere mate last van urge incontinentie.

Medische inhoud

De medische inhoud van de keuzehulp is gebaseerd op actuele wetenschappelijke kennis en de Nederlandse richtlijn, opgesteld door de NVOG, NVU, NHG en NFVB.
De inhoud wordt continu up-to-date gehouden.
Referenties
Nederlandse richtlijn, Urine-incontinentie voor de tweede- en derdelijnszorg, versie 2.0, 2014

NHG-standaard, Incontinentie voor urine bij vrouwen, 2015

Behar N, Groutz A. Pelvic floor muscle training for female urinary stress incontinence: five years outcome. Neurourol Urodyn. 2017 Jan;36(1):132-135.

Bø K, Hilde G. Does it work in the long term? A systematic review on pelvic floor muscle training for female stress urinary incontinence. Neurourol Urodyn. 2013 Mar;32(3):215-23

Dumoulin C., Hay-Smith E.J.C., Habée-Séguin G.M. Pelvic floor muscle training versus no treatment, or inactive control treatments, for urinary incontinence in women. Cochrane Library 2014

Dooley Y, Kenton K, Cao G, Luke A, Durazo-Arvizu R, Kramer H, Brubaker L. Urinary incontinence prevalence: results from the National Health and Nutrition Examination Survey. J Urol. 2008 Feb;179(2):656-61.

Ford A.A., Rogerson L., Cody J.D., Aluko P., Ogah J. Mid-urethral sling operations for stress urinary incontinence in women. Cochrane Library 2017 Jul

Karmakar D, Mostafa A, Abdel-Fattah M. Long-term outcomes of transobturator tapes in women with stress urinary incontinence; E- TOT randomised controlled trial. BJOG. 2017 May;124(6):973-981.

Labrie J, Berghmans BL, Fischer K, Milani AL, van der Wijk I, Smalbraak DJ, Vollebregt A, Schellart RP, Graziosi GC, van der Ploeg JM, Brouns JF, Tiersma ES, Groenendijk AG, Scholten P, Mol BW, Blokhuis EE, Adriaanse AH, Schram A, Roovers JP, Lagro-Janssen AL, van der Vaart CH. Surgery versus physiotherapy for stress urinary incontinence. N Engl J Med. 2013 Sep 19;369(12):1124-33.

Labrie, J, Lagro-Janssen ALM, Fischer K, Berghmans LCM, van der Vaart CH Predicting who will ondergo surgery after physiotherapy for female urinary stress incontinence. Int Urogynecol J. 2015 Mar;26(3):329-34

Leone Roberti Maggiore U., Finazzi Agrò E., Soligo M., Li Marzi V., Digesu A., Serati M. Long-term outcomes of TOT and TVT procedures for the treatment of female stress urinary incontince: a systematic review and meta-analysis. Int Urogynecol J. 2017;28:1119-1130

Mengerink BB, Van Leijsen SA, Vierhout ME, Inthout J, Mol BW, Milani AL, Roovers JP, Van Eijndhoven HW, Van Der Vaart CH, Van Gestel I, Hartog FE, Heesakkers JF, Kluivers KB. The Impact of Midurethral Sling Surgery on Sexual Activity and Function in Women With Stress Urinary Incontinence. J Sex Med 2016;13:1498-1507

Mostafa A, Lim C.P., Hopper L., Madhuvrata P., Abdel-Fattah M. Single-incision mini-slings versus standard midurethral slings in surgical management of female stress urinary incontinence: an updated systematic review and meta-analysis of
effectiveness and complications. Eur Urol. 2014 Feb;65(2):402-27.

Paiva LL, Ferla L, Darski C, Catarino BM, Ramos JG Pelvic floor muscle training in groups versus individual or home treatment of women with urinary incontinence: systematic review and meta-analysis. Int Urogynecol J. 2017 Mar;28(3):351-359

Sandvik H, Hunskaar S, Seim A, Hermstad R, Vanvik A, Bratt H. Validation of severity index in female urinary incontinence and its implementation in an epidemiological survey. J Epidemiol Community Health 1993;47:497-9

Serati M, Braga A, Di Dedda MC, Sorice P, Peano E, Biroli A, Torella M, Cromi A, Uccella S, Salvatore S, Ghezzi F. Benefit of pelvic floor muscle therapy in improving sexual function in women with stress urinary incontinence: a pretest-posttest intervention study. J Seks Marital Ther 2015;41(3):254-61

Serati M., Salvatore S., Uccella S., Zanirato M., Cattoni E., Nappi R.E., Bolis P. The impact of the mid-urethral slings for the treatment of stress urinary incontinence on female sexuality. J Sex Med. 2009 Jun 6(6):1534-42.

Subak LL, King WC, Belle SH, Chen JY, Courcoulas AP, Ebel FE, Flum DR, Khandelwal S, Pender JR, Pierson SK, Pories WJ, Steffen KJ, Strain GW, Wolfe BM, Huang AJ. Urinary Incontinence Before and After Bariatric Surgery. JAMA Intern Med. 2015 Aug;175(8):1378-87

Tommaselli G.A., Di Carlo C., Formisano C., Fabozzi A., Nappi C. Medium-term and long-term outcomes following placement of midurethral slings for stress urinary incontinence: a systematic review and meta-analysis. Int Urogynecol J. 2015 Sept;26(9):1253-68.
Laatste update
11 januari 2018

Ontwikkeling, onderzoek en implementatie

De keuzehulp is goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, de Nederlandse Vereniging voor Urologie, de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en patiëntenvereniging Bekkenbodem4all.
Nederlandse Vereniging voor Obsteterie & Gynaecologie Nederlandse Vereniging voor Urologie Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysiotherapie Stichting Bekkenbodem4All
Voor de ontwikkeling is een landelijke multidisciplinaire werkgroep opgericht vanuit de urologie, huisartsgeneeskunde en gynaecologie. Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de medische inhoud.

Daarnaast hebben patiënten(vertegenwoordigers), gynaecologen, urologen, huisartsen en fysiotherapeuten meegewerkt aan het behoeften- en gebruikersonderzoek van de keuzehulp. Zij werden hiervoor niet betaald.

De Stressincontinentie keuzehulp is een initiatief van het Radboudumc. ZorgKeuzeLab is de ontwikkel- en implementatiepartner.
Radboudumc ZorgKeuzeLab

Verantwoordelijken medische inhoud

Drs. M.B.E. Gerritse
Drs. M.B.E. Gerritse
Uro-gynaecoloog
Ziekenhuis Gelderse Vallei
Dr. K.B. Kluivers
Dr. K.B. Kluivers
Gynaecoloog
Radboudumc
Dr. W. Nelen
Dr. W. Nelen
Associate professor
Radboudumc
Dr. J.P.F.A. Heesakkers
Dr. J.P.F.A. Heesakkers
Uroloog
Radboudumc
Em. prof. dr. A.L.M.  Lagro-Janssen
Em. prof. dr. A.L.M. Lagro-Janssen
Huisarts
Radboudumc
Prof. dr. C.H. van der Vaart
Prof. dr. C.H. van der Vaart
Uro-gynaecoloog
Bergman Clinic

Financiering

Het Radboudumc en ZorgKeuzeLab hebben financieel bijgedragen aan de ontwikkeling en implementatie van de keuzehulp. Voor de ontwikkeling en van de keuzehulp is ook financiële steun ontvangen via ZonMW. De verantwoordelijken voor de medische inhoud werden niet betaald en zij hebben ook niet op een andere manier financieel voordeel gehad van het meewerken aan het maken van de keuzehulp.

Het Radboudumc en ZorgKeuzeLab streven breed gebruik van de stressincontinentie keuzehulp na. Aansluitend aan de ontwikkeling vindt daarom onderzoek plaats, waarin de effectiviteit en de beste implementatiestrategieën van de keuzehulp worden onderzocht.

Na het onderzoek zal de keuzehulp openbaar toegankelijk worden gemaakt voor patiënten. Voor implementatieondersteuning bij ziekenhuizen en het up-to-date houden van de keuzehulp vragen we ziekenhuizen om een bijdrage via een abonnement. Zo borgen we de kwaliteit en continuïteit van de keuzehulp.

Na afronding van het onderzoek is de keuzehulp openbaar toegankelijk voor patiënten die de keuzehulp niet via hun ziekenhuis ontvangen.

Privacy

ZorgKeuzeLab vindt het belangrijk dat privacy geborgd is bij het gebruik van de keuzehulp. Bekijk hier hoe dat geregeld is.

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.